JANKOWSKI PEDAGOGIKA KULTURY PDF

Cegielski w latach — Dom kultury. Studium socjologiczno-pedagogiczne. Edukacja wobec zmiany. Pedagogika kultury.

Author:Nidal Mikagore
Country:Iraq
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):9 July 2005
Pages:217
PDF File Size:9.22 Mb
ePub File Size:1.95 Mb
ISBN:833-4-33935-740-4
Downloads:23351
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojalkreeCegielski w latach - Dom kultury. Studium socjologiczno-pedagogiczne. Edukacja wobec zmiany. Pedagogika kultury. Studia i koncepcja. Edukacja i autoedukacja. Warszawa COMUK, stron Kargul, F. Kowalewski, K. Przyszczypkowski, J. Edukacja kulturalna. Kalisz Tradycje i perspektywy wraz z: H.

Kalisz , Uniwersytet im. Rozpoznania i szkice pedagogiczne. Warszawa , strony W: Domy kultury w Polsce Ludowej, pod red. W: Region Lubelski, rocznik, nr 1 3 Lublin , Wydawnictwo Lubelskie, strony Edukacja kulturalna, czyli jaka?

W: Edukacja kulturalna. Pedagogiczny wymiar problemu. W: Stare i nowe dylematy teorii wychowania, pod red. Gajda [red. Lublin , Wyd. UMCS, strony Jankowski [red.

Naukowe UAM, strony Wojnar i J. Kubin [red. Aleksander [red. Znaczenie autokreacji intencjonalnej w edukacji kulturalnej, w: J. Uczestnictwo w kulturze. Szewczuka, Warszawa , Fundacja Innowacja, strony Wojnar, A.

Bogaj, J. Kubin red. Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec red. Wojnar, J. Tadeusza Pilcha. Zaniedbywane obszary edukacji, w: K. Polak i B. Urban red. Czy potrzebna jest nowa pedagogika czasu wolnego? Piotrowski red. Kubina, Bogdan Suchodolski. Jedlewska red. Rodzina wobec problemu czasu wolnego. W: Pedagogika Rodziny, nr 1 1 Czas wolny i jego wykorzystanie jako problem edukacji kulturalnej, w: J. Maciejewski red. Edukacja kulturalna w szkole w wizji socjopedagoga i pedagoga kultury, w: J.

Grzesiak red. Modrzewski i K. Kaczocha red. Plewka red. Gajda red. Segiet, K. Pankowska red. Wojnowski, M. Marcinkowski red.

Parerga, Uniwersytet im. Olbrycht, B. Matusiak red. Kowalski, A.

AMADO SAUL LECCIONES DE DERMATOLOGIA PDF

Pedagogika kultury

.

HCPL 7806 PDF

Dzierżymir Jankowski

.

Related Articles