CONTOH SOALAN TAKSONOMI BLOOM PDF

Mencipta Masing-masing tingkatan kognitif tersebut di simbolkan dengan C C1-C6 yang merupakan singkatan dari Cognitif. Salah satu cara memahami ke enam tingkatan tersebut adalah dengan mengamati soal-soal yang terakait dengan tingkatan kognitif tersebut. Untuk itu berikut contoh soal fisika c1-c6. Soal tingkatan C1 menekankan pada aspek memori dalam artian bahwa peserta didik dapat mejawab soal dengan mengandalkan ingatan akan materi yang telah diajarkan.

Author:Kigrel Ferr
Country:Trinidad & Tobago
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):25 August 2006
Pages:238
PDF File Size:13.60 Mb
ePub File Size:14.34 Mb
ISBN:653-6-15618-881-7
Downloads:59989
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MazahnTujuan: Membina pemikiran dan pemahaman. Contoh : Menjawab soalan berdasarkan pemahaman petikan. Menyatakan isi penting dalam cerita. Jawapan calon menggunakan bahasa asal.

Apakah maksud perkataan leka? Di manakah letak ibu negara Malaysia? Kuala Lumpur. Kota Kinabalu. Terjemahan isi ii. Tafsiran maklumat. Ali merupakan seorang pelajar yang sangat gigih berusaha demi mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang doktor.

Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Bagai aur dengan tebing. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.

Bagai tikus membaiki labu. Isikan tempat kosong dengan simpulan bahasa yang betul. Hani merupakan seorang murid yang rajin membaca buku. Buaya darat. Kaki bangku. Ulat buku. Putih mata. Kereta abang telah uzur benar dan perlu diganti. Saya berharap agar beliau uzur diri daripada jawatan ini. Encik Daud tidak dapat menghadiri mesyuarat itu kerana beliau uzur. I dan III sahaja. II dan IV sahaja. Polis cuba mencungkil rahsia daripada orang yang disyaki itu. Aktiviti mencungkil bijih timah di kaki bukit itu giat dijalankan.

Abang sedang mencungkil batu kecil yang terlekat pada tapak kasutnya. Pertandingan badminton untuk mencungkil bakat baharu akan diadakan minggu depan.

Rangkai kata sambutan hangat dalam ayat bermaksud A. Menyampaikan sesuatu dengan penuh semangat. Menerima penyertaan yang amat menggalakkan. Melakukan dengan bersungguh-sungguh. Medapat perhatian daripada orang lain. Jamilah sentiasa meniupkan semangat kepada farid agar adiknya dapat berjalan semula.

Apakah maksud rangkai kata meniupkan semangat dalam ayat? Menunjukkan ketabahan. Memberikan perangsang. Menjalani pemulihan. Membina ketahanan. Susun semula baris-baris pantun di bawah supaya menjadi serangkap pantun yang lengkap. Aminah lahir pada tahun Pada tahun bilakah dia menduduki peperiksaan PMR?

CIRI SOALAN : Memerlukan calon menilai, membuat pertimbangan atau justifikasi , mengesahkan, mengkritik dan memberi pendapat terhadap sesuatu pernyataan untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu kesimpulan.

Beri pendapat anda tentang kebaikan dan keburukan tinggal di asrama. Ilmu sangat penting dalam kehidupan. Bincangkan pernyataan tersebut. Krathwohl, Benjamin S. Bloom dan Bertram B.

Berkaitan : Perasaan, emosi, dan perkara-perkara kurang nyata dalam sesuatu subjek. Penekanan : Perubahan tingkah laku pelajar pada akhir sesuatu pembelajaran. Peranan guru : Pupuk perasaan suka dan minat dalam kalangan murid alam subjek yang diajarnya. Contoh : Senaraikan 5 teknik peraturannya 5 teknik.

Main peranan. Tanggapan : oMampu mencipta konsep yang abstrak. Organisasi : oHidup sekelompok. Contoh : Reka baju tradisi. Mampu membina karangan. Related Papers.

DELL XPS ONE 27 MANUAL PDF

Contoh Soal Fisika C1-C6 Berdasarkan Taksonomi Bloom Revisi oleh Anderson

Tuesday, 11 December Soalan-Soalan Aras Taksonomi Bloom Dalam sistem pendidikan penilaian atau pengujian amat penting kerana ia menilai proses pengajaran dan pembelajaran. Antara tujuannya ialah, menurut A. Taksonomi ini terkenal dengan nama Taksonomi Bloom. Pengetahuan Aras kognitif yang terendah yang melibatkan proses kembali maklumat, fakta, definisi dan sebagainya. Contoh: 2. Pemahaman Aras kognitif yang melibatkan proses pengembangan pemikiran. Pada aras ini pelajar menyatakan idea-idea utama dalam perkataan mereka sendiri.

LA CARRERA ELIYAHU M GOLDRATT PDF

Tujuan: Membina pemikiran dan pemahaman. Contoh : Menjawab soalan berdasarkan pemahaman petikan. Menyatakan isi penting dalam cerita. Jawapan calon menggunakan bahasa asal. Apakah maksud perkataan leka? Di manakah letak ibu negara Malaysia? Kuala Lumpur.

ALIEN VENGEANCE SARA CRAVEN PDF

Aras kognitif yang terendah yang melibatkan proses kembali maklumat, fakta, definisi dan sebagainya. Pemahaman Aras kognitif yang melibatkan proses pengembangan pemikiran. Pada aras ini pelajar menyatakan idea-idea utama dalam perkataan mereka sendiri. Aplikasi Pelajar menggunakan pengetahuan dan maklumat konsep, teori, prinsip, hukuman atau prosedur dan sebagainya yang mereka pelajari serta kefahaman mereka tentang pengetahuan dan maklumat itu dan kemudian diaplikasikan dalam situasi baru. Analisis Aras kognitif yang menunjukkan bahawa pelajar boleh mengasingkan idea-idea ke dalam komponen-komponennya yang berasingan dan mereka dapat menunjukkan yang mereka memahami hubungan antara komponen-komponen itu. Dalam proses analisis, pertimbangan dan penghakiman adalah satu cara yang penting bagi mendapatkan satu kesimpulan.

HANS VAIHINGER PHILOSOPHY OF AS IF PDF

.

Related Articles