CHEMIE OVERAL UITWERKINGEN HAVO DEEL 1 PDF

Yojar Avoid resits and achieve higher grades with the best study guides, textbook notes, and class notes written by your fellow students. When getting tattoos many people rush into the decision and then they end up with the rest of their life to regret this decision. Nakshatras Porutham Overal All everybody appears to choose might be the comparable type of low finish websites that has all kinds of generic artwork. Technology and bandwidth are getting less expensive oberal day and the cost of web hosting is going down just the same.

Author:Malkis Maull
Country:Papua New Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):5 January 2007
Pages:415
PDF File Size:9.11 Mb
ePub File Size:18.56 Mb
ISBN:948-2-80531-840-8
Downloads:10067
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulkikasaTranscriptie 1 Antwoorden deel 1 Scheikunde Chemie overal 2 Huiswerk 2. Zuivere berglucht is scheikundig gezien geen zuivere stof omdat er in lucht verschillende moleculen zitten zuurstof, stikstof enz. Niet vervuild zeewater is geen zuivere stof omdat zeewater uit verschillende moleculen bestaat water, zout 3. Colamoleculen bestaan niet omdat het een mengsel is 3 4.

Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof die nog alle eigenschappen van die stof bezit. Een molecuul bestaat altijd uit 2 of meer atomen. Er bestaan tientallen miljoenen moleculen c.

Een atoom is een bouwsteen van een stof d. Er bestaan ongeveer atomen 5. Er komen 3 atoomsoorten voor in dit molecuul b. Een zuivere stof bestaat uit 1 soort bouwstenen een mengsel uit meerdere 7. B hier zie je meerdere moleculen 9. De temperatuur blijft gelijk b. De temperatuur loop langzaam af. Een stof heet hydrofiel wanneer deze op kan lossen in water b. Een stof heet hydrofoob wanneer deze niet op kan lossen in water 5 Reageerbuis 1 oplossing Reageerbuis 2 emulsie Reageerbuis 3 oplossing Reageerbuis 4 suspensie Tekening b.

Olie is hydrofoob c. Ether is hydrofoob Goud is 24 karaat b. Verdampen en condenseren Een membraan is een vlies met hele kleine gaatjes erin soort filter b. Filtreren 8 Eerst methanol dan alcohol en dan water. Het zal op volgorde van kookpunt gaan de laagste eerst. Stof A zal het hoogste komen. Dit komt door dat hij makkelijker met de loopvloeistof mee gaat dan aan het papier blijft hangen 10 Vraag Als eerste voeg je alcohol toe aan het mengsel.

Jood zal oplossen. Zwavel en zand zullen in de oplossing blijven zitten als vaste stof. Wanneer je het mengsel filtreert krijg je als residu zwavel en zand en als filtraat jood opgelost in alcohol. Om de jood terug te krijgen damp je het in. Het zand en zwavel mengsel ga je oplossen in koolstofdisulfide. Zwavel zal oplossen en zand niet. Herhaal het filtreren en indampen en je hebt ze uit elkaar.

Methanol: 64,7. Alcohol: 78,4. De methanol zal eerder eruit komen c. Ja hij zal het uit elkaar krijgen. Doordat de dichtheden van deze stoffen ver genoeg uit elkaar liggen. Nee dit zal niet hetzelfde zijn omdat de alcohol in het water zal oplossen op deze manier en je dus maar 2 lagen krijgt. Model is een schematische weergave van een atoom of molecuul b.

Model van een planetenstelsel is een verkleining, model van een atoom is een vergroting c. Ze bestaan allemaal uit 3 verschillende atomen e. De hoeveelheid van de atomen is verschillend. A is zuiver, B is zuiver, C is mengsel 2. Een atoom is een massief bolletje. Elk atoomsoort heeft zijn eigen afmetingen 3. Ondeelbaar 4. A is een mengsel, B en C zijn zuivere stoffen 5. B is een element, C is een verbinding 6. Dalton heeft een minder uitgebreid atoommodel.

Atoomnummer geeft aan hoeveel protonen er in een atoom zitten b. Het massagetal geeft aan hoeveel protonen en neutronen bij elkaar op geteld in een atoom zitten 8. Lithium b. Natrium c. Zwavel 15 Er kan geen lucht tussen atomen zitten omdat lucht uit moleculen bestaat en er geen moleculen tussen atomen kunnen zitten. Rutherford uit elektronenwolk en kern Bohr uit schillen en kern Silicium b.

Isotopen zijn atomen met een verschillende hoeveelheid neutronen. Met een andere kern Ne en 22 10Ne b. Ca en 40 20Ca 19 Huiswerk nakijken Op atoomnummer b. Perioden b. Groepen Fluor, Chloor, Broom, Jood b. Lithium, Natrium, Kalium c. Helium, Neon, Argon De atomen uit groep Groep 2 periode 3 gemiddelde van alle 3 Nee bij deze niet Metaal Krypton is een edelgas 21 Huiswerk nakijken Een ion is een geladen atoom Een positief ion ontstaat wanneer er een elektron afgegeven wordt.

Een negatief ion ontstaat wanneer er een elektron opgenomen wordt. Waardigheid, het aantal elektronen dat een atoom opneemt of afstaat. Metalen hebben een positieve elektrovalentie c. Niet-metalen hebben een negatieve elektrovalentie 25 Uit het periodiek systeem kun je de ladingen aflezen De atoomnaam met ion er achter b.

De atoomnaam met -ide erachter c. Het Romeinse cijfer wat er bijstaat De covalentie van een atoom van een nietmetaal komt overeen met het aantal bindingen dat het atoom kan vormen. Natrium is een metaal en alleen niet metalen hebben een covalentie. De structuurformule geeft aan welke atomen in een molecuul van die stof aanwezig zijn en hoe ze met elkaar verbonden zijn.

Zwaveldi-oxide c. Koolstofdi-oxide d. Zwaveltri-oxide e. Di-fosfortri-oxide f. Di-stikstoftetra-oxide PCl 3 c. SiO 2 d. SiCl 4.

GIOVANNI ALLEVI ARIA PDF

Antwoorden deel 1. Scheikunde Chemie overal

.

CATHERINE YRONWODE HOODOO HERB AND ROOT MAGIC PDF

Chemie overal havo deel 2 Uitwerkingen voorbeeldproefwerk ...

.

LAMPE PATRISTIC GREEK LEXICON PDF

Uitwerkingen Scheikunde

.

BALADY A ROMANCE JAN NERUDA PDF

.

Related Articles