LUDVIG HOLBERG ERASMUS MONTANUS PDF

Han er en pest og en plage med alle disputtene sine. Motsetninger i stykket. Det er mange motsetninger i stykket om Erasmus Montanus eller Rasmus Berg som han egentlig heter. Den mest fremtredende motsetningen mellom rollefigurene er kontrastene mellom Erasmus og broren hans. Dessuten har man en motsetning i Per Degn som er en kirkens mann.

Author:Tojora Mami
Country:Montserrat
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):15 October 2012
Pages:10
PDF File Size:7.31 Mb
ePub File Size:19.6 Mb
ISBN:888-4-22350-870-6
Downloads:43346
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SamushakarHva kaller vi denne typen tale i et drama? Oversett det Rasmus sier, til moderne norsk. Jesper Ridefogd og Per Klokker finner Rasmus og skal snakke med ham. Lykkes de? Hvordan ender diskusjonen mellom Rasmus og klokkeren? Hvem vinner krangelen?

Hva synes Rasmus om fogden og klokkeren? Og hva slags inntrykk av Rasmus sitter fogden og klokkeren igjen med? Oppgave 5 Mer om den tvilsomme argumentasjonen til Rasmus fordypning Syllogismer og entymemer Rasmus Berg er ganske lettvint i argumentasjonen sin. Les om syllogismer og entymemer Syllogisme En syllogisme er en logisk slutning fra det allmenne til det spesielle.

Tallet fire er et partall. Derfor er tallet fire delelig med to. En slik logisk slutning der en del av slutningen er utelatt, kaller vi et entymem. I eksemplet ovenfor er konklusjonen fremdeles helt entydig.

Per Klokker har tagger i panna. Derfor er Per Klokker en hane. Hvor stor er egentlig likheten mellom "en kam i hodet" og "tagger i panna"? Er det ikke nettopp forskjellige egenskaper det er snakk om her? Litt ulike definisjoner av entymem Vi har ovenfor definert et entymem som en logisk slutning der enten en premiss eller konklusjonen er utelatt. Slik blir begrepet brukt i logikken. Derfor vil eksemplet En hane har en kam i hodet.

Det er filosofen Aristoteles — f. Montanus: Jeg vil bevise, at han er lykksalig. Qvicunqve bene bibit, bene dormit. Montanus: Den som synder ikke, er lykksalig.

ATACAMA HUMANOID PDF

Erasmus Montanus

Han er klog, har studeret og ved en masse. Han har magt over sproget, og sprog er magt. Aristoteles har jo ikke op fundet talekunstens regler, han har op daget dem. De regler for kommunikation han formulerede, er almenmenneskelige. De mister tilliden til den hjemvendte student og dermed tiltroen til hans ord. Nu er Holberg ikke bare digter, han er komedie digter. Her er det at komikeren fejrer sine triumfer.

LA GUERRA MODERNA TRINQUIER PDF

Erasmus Montanus

.

EMBRIOLOGIA CLINICA MOORE 9 EDICION PDF

"Erasmus Montanus" av Ludvig Holberg

.

HANDBOOK OF IMAGE AND VIDEO PROCESSING AL BOVIK PDF

.

Related Articles